Op zaterdag 4 juni 2016 werd de 19de Dialoog Conferentie gehouden in het UCK

(Utrechts Centrum voor de Kunsten) door de Stichting Dialoog Nederland – Japan – Indonesië.

De organisatie van deze conferentie was mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het thema van deze conferentie was gericht op de krijgsgevangenkampen in Japan met als thema: `is verzoening mogelijk tussen de voormalige oorlogsvijanden Nederland – Japan en Indonesië?

confereceblog

Centraal stond de onthulling van het bijzondere gedenkteken Fukuoka-2 in Nagasaki. Naast Japanse sprekers van het POW research network in Japan was er voor het eerst ook groep Indonesische studenten van de PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Hun voorzitter Ghamal Satya Mohammad gaf de volgende toespraak:

Hieronder vind u een eindverslag van dit congres:

Verslag 19de dialoogconferentie NJI