Fukuoka 2

Het project is gestart in 2014 toen Japanse burgers te Nagasaki het initiatief namen om een herdenkingsmonument op te richten voor de gevallen geallieerde krijgsgevangenen. Dialoog NJI wilde graag een bijdrage leveren aan dit burgerinitiatief en heeft toen aan de Indische gemeenschap in Nederland donaties gevraagd ten behoeve van de realisatie van dit herdenkingsmonument.

IMG_0241
(Yukari Tangena-Suzuki en Andre Schram leggen namens Dialoog NJI een krans bij gedenkteken Fukuoka-2 in Nagaaski tijdens de onthulling op 13 september 2015)

Het in 2016 afgeronde project betreft het uitbrengen van een boek en een documentaire Fukuoka-2 memorial betreffende het kamp Fukuoka-2 in Nagasaki/Japan. Fukuoka-2 was gedurende WWII een krijgsgevangenenkamp in Nagasaki waar ~1500 militairen w.o. vele Nederlanders en Nederlands-Indiërs gevangen werden gehouden en op een werf te werk werden gesteld.

‘Gestolde Tranen’, ter herinnering aan de krijgsgevangenen van Fukuka-2 (1942-1945 geschreven door laurens van Aggelen).

boek

Te bestellen op https://www.we-publishing.nl

Fukuoka-2 was één van de grootste krijgsgevangenkampen in Japan gedurende de periode 1942-1945. Op het hoogtepunt werden er ongeveer 1500 geallieerde krijgsgevangenen vastgehouden, de meesten van hen waren Nederlands, Brits, Amerikaans of Australisch.

In ‘Gestolde tranen’ het verhaal over de honderden Nederlanders die hier jarenlang werden gedwongen tot dwangarbeid onder de meest zware en mensonterende omstandigheden. Het verhaal over de bevrijding na het vallen van de atoombom op Nagasaki op 9 augustus 1945. Onder de nabestaanden en latere generaties eisen de gevolgen daarvan nog steeds hun tol.

Ter herinnering aan allen die in het kamp gevangen werden gehouden werd op 13 september 2015 een monument onthuld. Wat de totstandkoming van dit monument zo bijzonder maakt is dat het er gekomen is op initiatief van Japanse burgers en daarmee kan worden gezien als een gebaar van verzoening die voor alle nog levende betrokkenen en de generaties na hen van grote betekenis is.

Onderstaande video geeft een impressie van de onthulling van het gedenkteken ter nagedachtenis aan de krijgsgevangenen van Fukuoka-2. De documentaire laat ook beelden zien van nabestaanden en een overlevende tijdens een bezoek aan de plaats van het vroegere kamp.

Deelproject QR-code

Het in 2016 lopende project betreft het ontwikkelen en aanbrengen van een QR-code op het gedenkteken m.b.t. Fukuoka-2 in Nagasaki/Japan.

Om bezoekers van het gedenkteken optimale informatie te verstrekken omtrent de geschiedenis van het kamp is met de oprichters van het gedenkteken overeengekomen een QR-code aan te brengen die toegang geeft tot informatie in het Japans, Engels en Nederlands.

Fukuoka-2 Memorial (English / Nederlands)

Deelproject QR-code

Geplaatst door Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië op vrijdag 13 april 2018

Een virtuele rondleiding omtrent de geschiedenis en locatie van het krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2/Nagasaki. Tegenwoordig is dit de plek van de Koyagi Junior High School. De korte film zal binnenkort ook toegankelijk zijn door het met een smartphone scannen van een QR-code die aanwezig is bij het Fukuoka-2 gedenkteken in Nagasaki.

vfonds-logo

Dit project is medemogelijk gemaakt door het Vfonds.