Doel van de symposia is om aan belangstellenden en betrokkenen een meer wetenschappelijke, diepere dan wel deskundige onderbouwing te leveren aan de doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten van de ‘Stichting Dialoog NJI’.

1. ‘Symposium POW Camps in Japan during the Pacific War’ vrijdag 3 juni 2016
(Alleen Engelse Taal beschikbaar!)

2. Symposium “Trauma, recognition and reconciliation after violence of war” 06 october 2018
(Alleen Engelse Taal beschikbaar!)

3.Symposium “Intergenerationele overdracht van trauma en morele verwonding als gevolg van oorlog 09 december 2022