De missie van de Stichting vormt haar bestaansreden waarin een aantal kernwaarden is besloten. De missie luidt:
“De Stichting is in Nederland, Japan en Indonesië een relevante partner die via dialoog een duurzame toegevoegde waarde levert aan verzoening vanuit een gedeeld verleden”.

De visie van de Stichting geeft haar ambities aan waaraan de gestelde doelen zijn gerelateerd. De visie luidt:

“De Stichting streeft naar een toekomst van vrede en vrijheid op basis van erkenning en wederzijds begrip, die ook kunnen leiden tot verzoening, juist door het dialoog-model. Wij werken vanuit respect en gelijkwaardigheid”.

Vanuit de kernwaarden van de Stichting is de volgende gedragscode van toepassing:

  • Wij zijn een betrouwbare partner
  • Wij zijn transparant
  • Wij zijn collegiaal naar elkaar en onze partners
  • Wij hanteren in ons werk het dialoog principe

Daar waar nodig zal de focus op vergroting van kennis en bewustwording van jonge mensen zijn als erfdragers van de gebeurtenissen tijdens WOII in Zuidoost Azië. De lering die getrokken kan worden uit het verleden is iets dat niet aan jongeren voorbij mag gaan. Ook hebben jongeren een eigen opinie/verhaal/boodschap die gehoord dient te worden.