Missie
Om door herkenning, erkenning en wederzijds respect en te komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen, die een betrokkenheid hebben bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (WO II) en de nasleep er van in Zuidoost-Azië, in het bijzonder Nederland, Japan en Indonesië.

Door gerichte activiteiten te ontplooien voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over deze periode en de nasleep ervan en bruggen te bouwen tussen burgers en instituties in Nederland, Japan en Indonesie.

Daar waar nodig zal de focus op jonge mensen zijn. Jongeren hebben weinig/beperkte kennis van de gebeurtenissen tijdens WOII in Zuidoost-Azië. Zij dragen de erfenis en verdienen een bewustwording die niet vanzelf verloopt. Daarnaast is de lering die getrokken kan worden uit het verleden iets dat niet aan jongeren voorbij mag gaan. Ook hebben jongeren een eigen opinie/verhaal/boodschap die gehoord dient te worden.