De afgelopen jaren hebben de activiteiten van de werkgroep ook in Japan vorm gekregen. Zo is door Mevr. Yukari Tangena-Suzuki (huidige voorzitter) een aantal bijeenkomsten georganiseerd en voordrachten gegeven (scholen, universiteiten) gericht op met name Japanse jongeren met als doel de bovengenoemde problematiek en de verzoeningsgedachte onder de aandacht te brengen vanuit een juiste geschiedschrijving en vanuit het perspectief van degenen die geleden hebben. Deze activiteiten vinden plaats in samenspraak met de Nederlandse ambassade in Japan.