De afgelopen jaren hebben de activiteiten in Japan vorm gekregen. Zo is door Mevr. Yukari Tangena-Suzuki (voormalige voorzitter) een aantal bijeenkomsten georganiseerd en werden voordrachten gegeven (scholen, universiteiten) gericht op met name Japanse jongeren. Dit had als doel de bovengenoemde problematiek en de verzoeningsgedachte onder de aandacht te brengen vanuit een meer accurate geschiedschrijving en vanuit het perspectief van degenen die geleden hebben onder de oorlog en daarna. Deze activiteiten vinden plaats in samenspraak met de Nederlandse ambassade in Japan.