De bestuursleden en de groep ondersteunende vrijwilligers hebben één of andere binding met het 2e wereld oorlogsverleden en de nasleep ervan in het voormalig Nederlands Indië. Hetzij vanuit direct ervaren oorlogsleed (eerste generatie), hetzij als kind die de trauma’s van het oorlogsverleden van hun ouders hebben ervaren of daar op een andere manier mee in aanraking zijn gekomen.

U kunt contact opnemen met het bestuur door een email te sturen aan:

 

Bestuur Dialoog NJI

 
 

Ere leden

 
 

Adviseurs

 

Stagiair

Kevin Gutawa loopt sinds januari 2023 stage bij Dialoog NJI ter ondersteuning van het bestuur. Hij vond ons omdat hij van mening is dat er een vooringenomen interpretatie bestaat van de geschiedenis van de Nationale Revolutie (1945-1949) die op scholen in Indonesië wordt onderwezen. Hij is van mening dat geschiedenis moet worden onderwezen zoals het is gebeurd, niet door een nationalistische bril. In 2023 rondt hij zijn studie Bestuurskunde af aan De Haagse Hogeschool. Kevin assisteert ons in het verbeteren van onze digitale communicatie, met de nadruk op het bereiken van jongere doelgroepen in de drie deelnemende landen.