De bestuursleden en de groep ondersteunende vrijwilligers hebben één of andere binding met het 2e wereld oorlogsverleden en de nasleep ervan in het voormalig Nederlands Indië. Hetzij vanuit direct ervaren oorlogsleed (eerste generatie), hetzij als kind die de trauma’s van het oorlogsverleden van hun ouders hebben ervaren of daar op een andere manier mee in aanraking zijn gekomen.

U kunt contact opnemen met het bestuur door een email te sturen aan:

Bestuur Dialoog NJI

Ere leden

 

Adviseurs