Het doel van de Stichting als vervolg op de werkgroep is om door herkenning, erkenning en wederzijds respect te komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen, die een betrokkenheid voelen bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (WO II) in Zuid-Oost Azië in het bijzonder in Indonesië, alsmede de direct daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Om die dialoog vorm te geven worden jaarlijkse bijeenkomsten met gespreksgroepen georganiseerd. De betrokkenen (met een Nederlandse, Nederlands-Indische, Japanse of Indonesische achtergrond) krijgen tijdens die bijeenkomsten de gelegenheid het verleden met elkaar te delen en om met name het verdriet, de nare herinneringen, boosheid en verwerking te uiten en te delen met de andere deelnemers.

Conferentie 23: Forgotten groups, a chain of voices

Conferentie 22: Thema: 75 jaar vrede !?

Conferentie 21: ‘Verzoening, Hoezo?’

Conferentie 20: ‘Verhalen van vrouwen vanuit een Indonesisch perspectief’

Conferentie 19: “Krijgsgevangenkamp in Japan: Verzoening tussen Japanse burgers en slachtoffers mogelijk?”

Conferentie 18: “De invloed van WWII in de Pacific op de volgende generaties”

Conferentie 17: “De Kracht van verzoening”

Conferentie 16: “Om het verleden onder ogen zien en doorgeven!”

Conferentie 15: “Machteloos voelen – Lijden ondergaan – Bruggen bouwen”

Conferentie 14: “Geen thema benoemd”

Conferentie 13: “Muziek”

Conferentie 12: “Atoom bommen”

Conferentie 11: “Trachten de dialoog tussen Nederlanders en Japanners gaande te houden voor een toekomst van vrede en samenwerking, op basis van begrip en verzoening”

Conferentie 10: “Geen thema benoemd”

Conferentie 09: “Geen thema benoemd”

Conferentie 08: “Kunnen we ons met elkaar verzoenen?”

Conferentie 07: “Ontmoeting met elkaars verleden”

Conferentie 06: “Geschiedenis-onderwijs”

Conferentie 05: “Ontmoetingen voor werderzijds begrip en vertrouwen”

Conferentie 04: “Ten-noo-ism”

Conferentie 03: “Geschiedenisonderwijs in Nederland en Japan”

Conferentie 02: “The Pacific war, our present and our future”

Conferentie 01: “Gedeelde geschiedenis in de Nederlandse Oost Indië, en onze toekomst”