De stichting Dialoog – Nederland – Japan – Indonesie is in het jaar 2000 gestart met de dialoog tussen Nederlanders, Japanners en Indonesiers die in de Tweede Wereldoorlog ooit vijanden waren en dat nu niet meer willen zijn. De stichting heeft de ANBI status en dat betekent dat donateurs van de stichting hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wat we doen

We praten met elkaar over de tweede wereldoorlog en het verleden, vooral over de persoonlijke ervaringen tijdens de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indie en daarna, en de sporen die dat in ons heeft nagelaten. Maar vooral gaat het over de toekomst, om elkaars culturen beter te begrijpen en uitzicht te geven op hoop, op verzoening, op bevrijding van haat, op vriendschap en vrede.

Een tri loog benadering met mensen van de drie landen vinden wij essentieel om de geschiedenis op een andere manier een stem te geven; niet op een veroordelende manier, maar door verslaglegging en gesprek waar de verhalen van de levens van mensen kunnen worden verteld en gehoord, vooral van mensen van de eerste generatie die op de een of ander manier betrokken waren bij de oorlog en de periode direct daarna. Wij streven er naar om toekomstige generaties te inspireren met onze verhalen en ervaringen in een gedeelde geschiedenis.

Conferenties

Bij sommige slachtoffers helpt de dialoog om het verleden te verwerken. Voor anderen is het een kans om de geschiedenis van hun eigen land direct van de echte getuigen te leren. In onze Dialoog conferenties worden de ervaringen van de oorlog overgedragen van de oudere generatie op de jongere naoorlogse generatie voor de toekomst. Om oorlog te voorkomen en het zaaien van haat tegen te gaan, moeten we doorgaan met deze dialoog, ook in de toekomst.

Vanaf 2016 zijn de gefilmde conferenties op de website geplaatst:
Hier de link naar alle conferenties

Voor een succesvolle dialoog met Indonesië en tussen Japan en Indonesië over onze gedeelde geschiedenis, is ook kennisvergaring in Indonesië essentieel. Via het KITLV en ARQ maakten wij kennis met professor Bang Bang Purwanto van Gadjah Mada Universitas in Yogyakarta en de hoofden van de geschiedenis departementen van Gadjah Mada Universitas en van Universitas Airlangga in Surabaya. Door samenwerking met ARQ konden wij contact leggen met andere Indonesische en Nederlandse onderzoekers in het vierjarig onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Na verkennende gesprekken werd in december 2019 besloten tot het gezamenlijk organiseren van een dialoog conferentie met Universitas Airlangga van Surabaya als onderdeel van ons driejarig programma, met subsidie van het Ministerie van VWS. Airlangga zou deze activiteit co-financieren. Deze conferentie “Forgotten Groups” vond plaats in mei 2022.
Hier de link naar deze conferentie

Symposia

Sociaalwetenschappelijk onderzoek gepresenteerd op de symposia helpt om de verschillende perspectieven in onze gedeelde geschiedenis te zien en ook om te begrijpen hoe trauma te maken heeft met de manier waarop een persoon of een voorouder omgaat met zware gebeurtenissen en hoe dat doorwerkt in de volgende generaties. Ook laten we zien hoe trauma, is ingebed in en gekoppeld is aan een scala van lokale culturele en religieuze discoursen en praktijken. En tevens hoe het wordt erkend en toegeëigend door de samenleving in Nederland, Japan en Indonesië.

Het meest recente symposium vond zowel fysiek als online plaats met sprekers uit Japan, Indonesie, Engeland en Nederland.
“Intergenerationele overdracht van trauma en morele verwonding als gevolg van oorlog”
09 december 2022