De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs van de stichting hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Indien u informatie wilt kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Dhr. R. Sipkens, email info@dialoognji.org.

Doel van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Doel van de stichting is om door herkenning, erkenning en wederzijds respect te komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen die een btetrokkenheid voelen bij de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog in Zuid- Oost Azie in het bijzonder in Indonesie, alsmede de direct daarop volgende onafhakelijkheidsstrijd van Indonesie. Zie ook de statuten van de Stichting:

Klik hier om de statuten in te zien en indien gewenst te downloaden.

Beloningsbeleid bestuurders

De bestuurders ontvangen geen andere beloning voor hun werk dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag 2016 en Beleidsplan 2017

De stichting publiceert jaarlijks op deze website een verslag over het afgelopen jaar en een beleidsplan voor het komende jaar.

Klik hier om het jaarverslag 2016 en het Beleidsplan 2017 in te zien en indien gewenst te downloaden.

Financieel verslag

De stichting publiceert jaarlijks op deze website de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Klik hier om de jaaarrekening 2017 in te zien en indien gewenst te downloaden

Gegevens Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Mevr. Y. Tangena-Suzuki (voorzitter)
ytangena@hotmail.com

Dhr. R. Sipkens (penningmeester)
rob.sipkens@gmail.com

Dhr. H. Steffin (secretaris)
herbert.steffin@ziggo.nl

Mevr. J. Roos (vice voorzitter, bestuurslid)
roosjanneke@hotmail.com

Dhr. L.E. Bloemhard (bestuurslid)
leo.bloemhard@kpnmail.nl

Vestigingsadres: Luikerweg 25 B, 5554 NA Valkenswaard
Telefoon: 06 – 20 36 87 38
Email: info@dialoognji.org
Website: www.dialoognji.org
KvK: 64812006
RSIN: 855863122
Bankrekening: NL73 SNSB 0927 6534 94