De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië is een Erfgoed instelling en tevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs van de stichting hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Indien u informatie wilt kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Dhr. Ken Vos, .

Doel van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Doel van de stichting is om door herkenning, erkenning en wederzijds respect te komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen die een betrokkenheid voelen bij de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog in Zuid- Oost Azie in het bijzonder in Indonesie, alsmede de direct daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd van Indonesie. Zie ook de statuten van de Stichting:

Klik hier om de statuten in te zien en indien gewenst te downloaden.

Beloningsbeleid bestuurders

De bestuurders ontvangen geen andere beloning voor hun werk dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Planning 2023-2024

JAARREKENING 2022

JAARVERSLAG 2021

Toelichting bij de jaarrekening 2021

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol – versie RS02sept2021

Informatie omtrent Stichting volgens de richtlijnen Publicatieplicht ANBI per 1 januari 2021

Jaarverslag 2020definitief

De stichting publiceert jaarlijks op deze website een verslag over het afgelopen jaar en een beleidsplan voor het komende jaar.

Financieel verslag

De stichting publiceert jaarlijks op deze website de jaarrekening van het afgelopen jaar.
Jaarrekening 2020 en bijbehorende toelichting
Jaarrekening 2019 en ANBI – jaarverslag 2019 – (DEF)   
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Gegevens Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Mevr. J. Roos (voorzitter)

Dhr Ken Vos  (penningmeester)

Dhr. P. Pattynama (secretaris)

Vestigingsadres: Gouden Leeuw 723 1103 KP Amsterdam
Telefoon: 06 2710 7843
Email:
Website: www.dialoognji.org
KvK: 64812006
RSIN: 855863122
Bankrekening: NL73 SNSB 0927 6534 94