De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië is een Erfgoed instelling en tevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs van de stichting hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Indien u informatie wilt kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Dhr. R. Sipkens, email info@dialoognji.org.

Doel van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Doel van de stichting is om door herkenning, erkenning en wederzijds respect te komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen die een btetrokkenheid voelen bij de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog in Zuid- Oost Azie in het bijzonder in Indonesie, alsmede de direct daarop volgende onafhakelijkheidsstrijd van Indonesie. Zie ook de statuten van de Stichting:

Klik hier om de statuten in te zien en indien gewenst te downloaden.

Beloningsbeleid bestuurders

De bestuurders ontvangen geen andere beloning voor hun werk dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag 2020 en Beleidsplan 2020

 

Jaarverslag 2020definitief

De stichting publiceert jaarlijks op deze website een verslag over het afgelopen jaar en een beleidsplan voor het komende jaar.

Financieel verslag

De stichting publiceert jaarlijks op deze website de jaarrekening van het afgelopen jaar.
Jaarrekening 2020 en bijbehorende toelichting
Jaarrekening 2019 en ANBI – jaarverslag 2019 – (DEF)   
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Gegevens Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Mevr. Y. Tangena-Suzuki (voorzitter)
ytangena@hotmail.com

Dhr. R. Sipkens (penningmeester)
rob.sipkens@gmail.com

Mevr. J. Roos (vice voorzitter, bestuurslid)
roosjanneke@hotmail.com

Vestigingsadres: Luikerweg 25 B, 5554 NA Valkenswaard
Telefoon: 06 3946 3625
Email: info@dialoognji.org
Website: www.dialoognji.org
KvK: 64812006
RSIN: 855863122
Bankrekening: NL73 SNSB 0927 6534 94