Op zaterdag 9 september werd de 20ste Dialoog Conferentie gehouden in de Wilhelminakerk in Bussum.

Het thema van deze conferentie was ‘Verhalen van vrouwen vanuit Indonesisch perspectief’.

De organisatie van deze conferentie was mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Centraal stonden de gastsprekers dhr. Reggie Baay, mevr. Ciska Pattipiloty, mevr. Farida Ishaja en mw. Raisa Kamila. In de middag trad de muzikale band Oksigen op met Isabella Raemakers als vocalist en waren er gespreksgroepen gevormd om relevante of interessante aspecten in een kleine kring te bespreken.

Hieronder vind u een eindverslag van dit congres:

Verslag 20ste dialoogconferentie NJI