Gastonderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs

Mede namens de stichting wordt onderwijs verzorgd over de tweede wereldoorlog in Azië. Deze lessen worden verzorgd mede aan de hand van een lesboekje dat het verhaal vertelt van een marineman die als krijgsgevangene in Nagasaki/Japan belandt en werd gedwongen te werken t.b.v. de Japanse militaire industrie. Het verhaal dient als handvat om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Azië op het nivo van kinderen en jongeren te vertellen. Ook het proces van herdenken, bezinnen en verzoenen komt aan de orde. In het onderwijs wordt mede aandacht besteed aan de geschiedenis van Nederlands-Indië.

Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen van de groepen 7en 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Hetzelfde onderwijs wordt ook aangeboden op scholen in Japan aan de hand van het bovengenoemde en in het Japans vertaalde lesboekje.

gastlessen

De ontwikkeling van dit onderwijs is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Nederlandse en Japanse versie van het lesboekje zijn in te zien (klikken op afbeelding) via onderstaande links. Ook is het mogelijk de lesboekjes, gebruik makend van dezelfde links, te downloaden.

JP: https://awsch.stackstorage.com/s/gLheGBna9HFMBQTR

NL: https://awsch.stackstorage.com/s/nIECxh30ARNJtSVJ

In zowel Nederland als in Japan is via de media aandacht besteed aan het genoemde onderwijs.

NL-Trouw: https://awsch.stackstorage.com/s/kHQrVdDOJUUxuTuc

NHK-World: https://awsch.stackstorage.com/s/GQxv6mXfc4owX5Yp

De stichting werkt incidenteel samen met andere organisaties actief in onderwijs gericht op WOII/Azië en verzorgt naast onderwijs ook lezingen in Nederland en in Japan gericht op de geschiedenis van WOII/Azië en het proces van herdenken en verzoenen.