Gastlessen voor het basisonderwijs

Door A.W. Schram worden gastlessen verzorgd in groepen 6 en 7 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO.

gastlessen

Deze lessen worden verzorgd mede aan de hand van een lesboekje dat het verhaal vertelt van een marineman die als krijgsgevangene in Japan belandt, gedwongen was te het verhaal van johanwerken t.b.v. de Japanse militaire industrie en na de oorlog weer thuiskomt en de draad weer moet oppakken. Het verhaal dient als handvat om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Azië op het nivo van kinderen en jongeren te vertellen en de boodschap van bezinning en verzoening over te brengen.

A.W. Schram geeft onderwijs uit naam van de Stichting Dialoog NJI en is aangesloten bij de ‘Stichting Gastdocenten WOII’

De ontwikkeling van dit onderwijs is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerking van de Dialoog NJI met het Amstelveense scholenproject

De Dialoog NJI werkt samen met het Amstelveense scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ dat onder auspiciën valt van de Stichting Slachtoffers en Gevallenen van Nederlands-Indië die de jaarlijkse Indië herdenking bij het Indiëmonument in Amstelveen organiseert. Zie: Indië herdenking Amstelveen
Doel van dit scholenproject in haar pilotperiode (2013 t/m 2016) was om nieuwe vooral dialogische onderwijswerkvormen te ontwikkelen op het gebied van:

  • Ontmoeten van etnische en religieuze groepen die deel uitmaken van de Amstelveense samenleving. Tussen de 140 culturen van deze stad bevindt zich een aanzienlijke groep van Japanners en Indonesiërs. Kennis over hun achtergronden en de historische relatie in de Tweede Wereldoorlog bij de jeugd is daarbij belangrijk om het Duurzaam Samenleven in de gemeente te bevorderen.
  • Herdenken van de Tweede Wereldoorlog vanuit een mondiale benadering. Vanwege de historische relatie in de Tweede Wereldoorlog zijn er vanuit het scholenproject initiatieven ontwikkelt om zich te verzoenen met de voormalige oorlogsvijanden Indonesië en Japan. Zo is er een les ontwikkeld over al dan niet verzoenen met Japan waarbij voormalige kampslachtoffers in Nederlands-Indië een rol spelen en gastlessen verzorgen.

Ook heeft Yukari Tangena van de Dialoog NJI een gastles verzorgt in de lesbus Wereldexpress waarbij ze wat vertelde over de relatie met Japan en achtergronden van het Fukuoka monument in Nagasaki.

Op de jaarlijkse herdenking van 14 augustus 2015 was ze aanwezig bij de herdenking en op de herdenking van 2016 zal ze een bloemstuk leggen waar aanvankelijk een aantal voormalige kampslachtoffers bezwaar tegen hadden gemaakt.
Het scholenproject heeft in de jaren 2013 t/m 2016 de volgende dialogische activiteiten opgeleverd:

  • Voorbereidingslessen ‘Ontmoetings- en Herdenkingsdag’ met o.a. lessen over Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in samenwerking met voormalige geïnterneerden. Deze werden voornamelijk gegeven door Edu Dumasy (tweede generatie) en Nora Valk (eerste generatie)
  • Nieuwkomerscanon van de Amstellanden en een tijdlijn t.b.v. een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog.
  • Jaarlijkse ‘Ontmoetings- en Herdenkingsdag’ bij de herdenkingsmonumenten in het Amstelveense Broersepark en een wisselend gebedshuis om vertegenwoordigers van godsdiensten te ontmoeten.
  • Lesbus Wereldexpress van het Indisch Herinneringscentrum die in 2015 en 2016 in Amstelveen enkele weken kwam te staan en waar leerlingen van de bovenbouw doe-lessen over discriminatie tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog in Azië konden uitvoeren
  • Speurtocht Tweede Wereldoorlog in de Amstelveense wijk Elsrijk om ook een verband te leggen met mondiale ontwikkelingen. Zo zijn twee verzetsmensen die op het algemene oorlogsmonument staan afkomstig uit Nederlands-Indië
  • Actie voor kinderen in Syrië. De verschrikkingen van de oorlog in Nederlands-Indië waar vooral ook onschuldige burgers uit de verschillende betrokken groepen slachtoffer werden, wordt zichtbaar in huidige oorlogen. Vandaar dat we bij informatie over de Tweede Wereldoorlog ook een verbinding leggen met actuele oorlogen.