Wat naar de mening van de Stichting een essentieel onderdeel van ons werk vormt, is het borgen en in compacte eenheden vastleggen van de belangrijkste uitkomsten, conclusies en leermomenten gedestilleerd uit de conferenties en symposia. Doel daarbij is de opgedane kennis en ervaringen toegankelijk te maken als bron voor allen die zich richten op WOII en de gevolgen, op individueel en op collectief niveau.

De wijze van aanbieden verdient speciale aandacht en een indringende manier van presenteren om de urgentie van het voeren van een dialoog te benadrukken. Om dit te bereiken wordt, voorop gesteld dat we de benodigde fondsen kunnen werven, een serie podcasts gemaakt die alle relevante aandachtspunten en uitkomsten zullen belichten. De podcasts zullen worden begeleid door stukken tekst en beeldmateriaal opdat elk onderdeel een afgerond geheel vormt. Gedachte is om in eerste instantie een reeks van 5 podcasts op te stellen.

Om dit alles de goede en expliciete zichtbaarheid te geven dienen enige aanpassingen aan de bestaande website gepleegd te worden.

Een belangrijk aspect in dit geheel is het bereiken van jongeren met het gedachtegoed rond WOII. Onderwijs speelt daar een rol in maar ook het aanwenden van sociale media. Een communicatie strategie is dan ook een belangrijk onderdeel van onze toekomstige activiteiten evenals de al eerder aangegeven vormgeving van het aangeboden materiaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.