Graag ingevuld terugsturen vóór 26 oktober 2020.

* verplicht veld


De deelnamekosten bedragen €20,00 per persoon, incl. een kleine lunch.
Jongeren van 15 t/m 25 jaar betalen €10,00.
Wij verzoeken u uw deelnamekosten voor 26 oktober a.s. over te maken op rekening NL73 SNSB 0927 6534 94 t.n.v. Stichting Dialoog NJI o.v.v. 22e Dialoog Conferentie 7 november 2020.