Dag 1 – Zaterdag 7 november 2020

Thema: 75 jaar vrede !.?

10:00 – 10:15 Welkomstwoord Janneke Roos
10.15 – 10.35 “Vrede is geen ver van mijn bed slogan” Yukari Tangena – Suzuki
10.35 – 10.40 Pauze  
10.40 – 11.00 “Dialoog, discours en woorden: praten over dezelfde geschiedenis” Fridus Steijlen
11.00 – 11.10 Pauze  
11.10 – 11.30 “Als de weg afwijkt, laat het dan zo zijn” Ody Dwicahyo & Ron Habiboe
11.30 – 11.45 Pauze  
11.45 – 12.05 “Historisch onrecht, erkenning en de kunst van dialoog” Nicole Immler
12.05 – 12.20 Pauze  
12.20 – 13.25 Rondetafelgesprek (gastsprekers, Indonesie e.a.) Wim Manuhutu
13.25 – 13.35 Pauze  
13.35 – 13.45 Wrap up Wim Manuhutu
13.45 – 13.55 Sluiting Takamitsu Muraoka

Dag 2 – Zondag 8 november 2020

Thema: 75 jaar vrede !.?

Dialoog Sessies

13.30 – 13.40 Terugkoppeling zaterdag 7 nov Wim Manuhutu
13.40 – 15.40 Groepsgesprekken dialoog in (3) groepen
15.40 – 15.50 Pauze  
15.50 – 16.10 Terugkoppeling groepsgesprekken samenvatting 2e dag van de conferentie gespreksleiders & Wim Manuhutu
16.50 – 16.55 Pauze  
16.55 Sluiting Janneke Roos

Overzicht gastsprekers

Prof.dr. Fridus Steijlen

Prof.dr. Fridus Steijlen is senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden en bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is specialist op het gebied van oral history en bij meerdere oral history projecten over Indië, Indonesië, de dekolonisatie en postkoloniale migratie betrokken (geweest).

Satrio Dwicahyo

Satrio Dwicahyo / Ody is een masterstudent aan de afdeling Koloniale en Globale Geschiedenis van de Universiteit Leiden en student-assistent in het “Witness and Contemporary” Project van het NIOD-instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, Amsterdam.

Ron Habiboe

Ron Habiboe is freelance historicus. Hij houdt zich bezig met de geschiedenis van Indonesie en meer speciaal van de Molukken. Momenteel is hij onder meer als research fellow (Bersiap) bij het KITLV verbonden aan het onderzoeksprogramma van het KITLV, NIMH en het NIOD, “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesie, 1945-1950”.

Nicole L. Immler, Universitair Hoofddocent Geschiedenis en Cultuurwetenschap, Universiteit van Humanistiek, Utrecht. Publiceerde met Stef Scagliola ‘Probing the concept of entangled history in a postcolonial setting’ in Rethinking History, Jan. 2020.